10.Rejonowy Warsztat Techniczny sformowano Rozkazem MON nr Pf-44/Org. z dnia 27.05.1998 roku w terminie do 1 stycznia 1999 roku. Jednostkę formowano na bazie 4. Okręgowych Magazynów 

 i Warsztatów Łączności– JW 1544  oraz 4.Okręgowej Stacji Obsługi Samochodów – JW 2338. Początkowo nowo funkcjonująca od 1 stycznia 1999 roku jednostka stacjonowała we Wrocławiu w kompleksie „Kępa Mieszczańska”, ale już w 2003 rozpoczęto planowanie dyslokacji warsztatów do garnizonu Oleśnica, dyslokację ostatecznie wykonano w roku 2005 wg Rozkazu Dowódcy ŚOW nr Pf-3/Org. z dnia 16.01.2004. Podstawowym zadaniem 10. RWT był remont sprzętu wojskowego i elektroniki, a w szczegółach:
– remonty, naprawy i modernizacje sprzętu informatycznego
– remonty zespołów zasilania
– remonty kompleksowe sprzętu łączności na pojazdach
– naprawy i modernizacje sprzętu łączności
– przeglądy i obsługa techniczna urządzeń dźwigowych
– przeglądy i obsługa pojazdów
 
10.RWT mogły się poszczycić najnowocześniejszą w Siłach Zbrojnych RP lakiernią bezpyłową. Obecnie jednostka przeszła przemiany strukturalne w logistyce Sił Zbrojnych. W roku 2011 jednostka przeszła duże zmiany. 27 kwietnia 2011 roku warsztaty zostały przekazane w podporządkowanie komendanta 4.Regionalnej Bazy Logistycznej, następnie zapadła decyzja żeby w terminie do końca 2011 roku rozformować 10.Rejonowe Warsztaty Techniczne, a na ich bazie sformować Warsztaty Techniczne w Bydgoszczy podległe komendantowi 4.RBLog.
źródło www.jednostki-wojskowe.pl 
Jednostka znajduje się na Kępie Mieszczańskiej we Wrocławiu. Wcześniej nie było możliwości wejścia na nią, gdyż stacjonowali tam żołnierze. Z racji tego, że teren obecnie jest przeznaczony na sprzedaż przez Agencje Mienia Wojskowego istnieje możliwość wejścia tam. Niebawem cały ten teren zostanie zagospodarowany i powstaną tam osiedla mieszkalne z zabudową wypoczynkową. Zmieni się na zawsze jej dotychczasowy wygląd i charakter. Dzięki bogatym planom inwestycyjnym, stanie się ona nowym centrum życia rodzinnego i kulturalnego mieszkańców Wrocławia, wyjątkowym, komfortowym miejscem do zamieszkania oraz idealnym terenem do uprawiania sportu i rekreacji.
Zapraszam do obejrzenia unikatowych oraz jednych z ostatnich zdjęć z tego miejsca.
Autorzy Zdjęć:
Marek Pawlicki
GALERIA ZDJĘĆ

[gallery_one id=”2634″ view=”justified” settings=”%7B%22margins%22%3A%223%22%2C%22rowHeight%22%3A%22%22%2C%22lightbox%22%3A%221%22%7D”]

                  

2 komentarze

  1. Zdjęcia zapewne są dobre. Jedyny problem to podkręcona czystość, i to zdecydowanie za mocno… Mega nie przyjemnie ogląda się coś takiego… Ograniczcie to do minimum, błagam.

    1. Author

      Tak. To były początki. Już tego nie praktykujemy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *