10.Rejonowy Warsztat Techniczny sformowano Rozkazem MON nr Pf-44/Org. z dnia 27.05.1998 roku w terminie do 1 stycznia 1999 roku. Jednostkę formowano na bazie 4. Okręgowych Magazynów 

 i Warsztatów Łączności– JW 1544  oraz 4.Okręgowej Stacji Obsługi Samochodów – JW 2338. Początkowo nowo funkcjonująca od 1 stycznia 1999 roku jednostka stacjonowała we Wrocławiu w kompleksie „Kępa Mieszczańska”, ale już w 2003 rozpoczęto planowanie dyslokacji warsztatów do garnizonu Oleśnica, dyslokację ostatecznie wykonano w roku 2005 wg Rozkazu Dowódcy ŚOW nr Pf-3/Org. z dnia 16.01.2004. Podstawowym zadaniem 10. RWT był remont sprzętu wojskowego i elektroniki, a w szczegółach:
– remonty, naprawy i modernizacje sprzętu informatycznego
– remonty zespołów zasilania
– remonty kompleksowe sprzętu łączności na pojazdach
– naprawy i modernizacje sprzętu łączności
– przeglądy i obsługa techniczna urządzeń dźwigowych
– przeglądy i obsługa pojazdów
 
10.RWT mogły się poszczycić najnowocześniejszą w Siłach Zbrojnych RP lakiernią bezpyłową. Obecnie jednostka przeszła przemiany strukturalne w logistyce Sił Zbrojnych. W roku 2011 jednostka przeszła duże zmiany. 27 kwietnia 2011 roku warsztaty zostały przekazane w podporządkowanie komendanta 4.Regionalnej Bazy Logistycznej, następnie zapadła decyzja żeby w terminie do końca 2011 roku rozformować 10.Rejonowe Warsztaty Techniczne, a na ich bazie sformować Warsztaty Techniczne w Bydgoszczy podległe komendantowi 4.RBLog.
źródło www.jednostki-wojskowe.pl 
Jednostka znajduje się na Kępie Mieszczańskiej we Wrocławiu. Wcześniej nie było możliwości wejścia na nią, gdyż stacjonowali tam żołnierze. Z racji tego, że teren obecnie jest przeznaczony na sprzedaż przez Agencje Mienia Wojskowego istnieje możliwość wejścia tam. Niebawem cały ten teren zostanie zagospodarowany i powstaną tam osiedla mieszkalne z zabudową wypoczynkową. Zmieni się na zawsze jej dotychczasowy wygląd i charakter. Dzięki bogatym planom inwestycyjnym, stanie się ona nowym centrum życia rodzinnego i kulturalnego mieszkańców Wrocławia, wyjątkowym, komfortowym miejscem do zamieszkania oraz idealnym terenem do uprawiania sportu i rekreacji.
Zapraszam do obejrzenia unikatowych oraz jednych z ostatnich zdjęć z tego miejsca.
Autorzy Zdjęć:
Marek Pawlicki
GALERIA ZDJĘĆ

[gallery_one id=”2634″ view=”justified” settings=”%7B%22margins%22%3A%223%22%2C%22rowHeight%22%3A%22%22%2C%22lightbox%22%3A%221%22%7D”]

                  

2 komentarze

  1. Zdjęcia zapewne są dobre. Jedyny problem to podkręcona czystość, i to zdecydowanie za mocno… Mega nie przyjemnie ogląda się coś takiego… Ograniczcie to do minimum, błagam.

    1. Author

      Tak. To były początki. Już tego nie praktykujemy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.