Dzisiejsza fotorelacja będzie się różniła od innych, tym że pokażemy wam miejsce nie do końca opuszczone.  Obiekt Alfa -tajne laboratorium biologiczne i zarazem schron

przeciwatomowy powstały jako stanowisko dowodzenia Wojskową Służbą Zdrowia na wypadek ataku jądrowego, skażenia biologicznego lub chemicznego.


Tym właśnie obiektem zapełniliśmy  naszą eksploracyjną sobotę.  Dodatkowo chcielibyśmy was zachęcić do odwiedzenia tego miejsca. Miłośnicy schronów, fortyfikacji, militariów, historii PRL- na 100% znajdą tutaj coś dla siebie. 

Obiekt Alfa mieści się w Warszawie, na terenie Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii przy ul. Kozielskiej. Informacje znajdziecie l linku poniżej. 

http://www.obiektalfa.pl

HISTORIA OBIEKTU 

Historia Obiektu Alfa sięga połowy lat 70-tych XX wieku, okresu Zimnej Wojny i realnego zagrożenia wybuchem III wojny światowej. Zbudowany został jako jeden z elementów zapasowego systemu dowodzenia Siłami Zbrojnymi PRL. Obiekt Alfa posiadał najnowocześniejsze na ówczesne czasy w Polsce laboratorium biologiczne III klasy bezpieczeństwa. Docelowo miały powstać trzy takie obiekty – Alfa, Beta i Gamma. Powstał tylko jeden.

Obiekt Alfa pełnił rolę tajnego laboratorium wojskowego i obiektu doświadczalnego jeszcze w pierwszej dekadzie XXI wieku. Były tu prowadzone między innymi badania nad ochroną przed bronią masowego rażenia, skażeniami chemicznymi i biologicznymi, wytrzymałością organizmu ludzkiego oraz zachowaniem ludzi w warunkach izolacji i zagrożenia.

Obiekt Alfa jest unikalną w skali kraju tego typu budowlą pełniącą jednocześnie rolę schronu przeciwatomowego. Posiada oryginalne, w pełni sprawne instalacje, urządzenia, wyposażenie i wystrój wnętrz.

Znajdują się tu między innymi komory służące do odkażania, laboratoria, komory badawcze, gabinet lekarski, biuro, dyspozytornia, będąca głównym centrum dowodzenia schronem oraz maszynownia z potężnymi wentylatorami i stacją filtrów, dostarczającymi powietrze z zewnątrz.

Doskonale zachowało się oryginalne wyposażenie pomieszczeń: sprzęt laboratoryjny, urządzenia biurowe, łączność wewnętrzna, kamery, rejestratory promieniowania i inne urządzenia, które są utrzymywane w pełnej gotowości. Dodatkowy klimat lat PRL-u tworzą oryginalne meble, w pełni wyposażona kuchnia z zastawą stołową i wiele innych oryginalnych eksponatów.

Całość obiektu obejmuje powierzchnię 150 m2.

Źródło https://www.obiektalfa.pl/

Jak zawsze zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć:

Autorzy Zdjęć:

Marek Pawlicki

Dawid Rzońca

GALERIA ZDJĘĆ 

[gallery_one id=”6968″ view=”gird” settings=”%7B%22columns%22%3A%224%22%2C%22m-columns%22%3A%222%22%2C%22s-columns%22%3A%221%22%2C%22lightbox%22%3A%221%22%7D”]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.