Wojska radzieckie stacjonowały na terenie Polski przez blisko 50 lat. Po zakończeniu działań wojennych w maju 1945 roku, decyzją Stalina,

na terenie krajów podporządkowanych Związkowi Radzieckiemu utworzono cztery grupy wojsk. Były to: Grupa Okupacyjnych Wojsk w Niemczech, Centralna Grupa Wojsk na terenie Austrii, Czechosłowacji i Węgier, Południowa Grupa Wojsk w Rumunii i Bułgarii oraz Północna Grupa Wojsk w Polsce.
Rozlokowana na terenie naszego kraju Północna Grupa Wojsk, podobnie jak część Centralna Grupy Wojsk w Czechosłowacji, nie pełniła funkcji okupacyjnej. Jednak podobnie jak pozostałe grupy stanowiła narzędzie nacisku na miejscowe władze i gwarantowała uległość władz polskich wobec Związku Radzieckiego.

Stacjonowanie wojsk radzieckich w Polsce było formalnie regulowane postanowieniami Układu o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej z 14 maja 1955 roku, tak zwanego Układu Warszawskiego oraz umową o statusie prawnym wojsk radzieckich czasowo stacjonujących w Polsce z 17 grudnia 1956.

Zdjęcie z tej jednostki były niewielką częścią Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckich z dowództwem w Legnicy.

Znajdowały się tutaj koszary wojskowe, szkoła oficerska, bloki mieszkalne dla żołnierzy ich rodzin, park samochodowy, kino, klub, sklepy, schrony przeciwatomowe, baza paliwowa.

Kiedy w 1992 roku radzieccy żołnierze opuścili tą jednostkę, część budynków została zaadaptowana przez miejscowych na mieszkania, część na działalność gospodarczą. Nie wszystkie znalazły zastosowanie, kilka jest nadal opuszczonych i ulega dewastacji.

Ostatnio wiele planów człowiek musiał odłożyć w czasie. To miejsce niedawno odwiedziłem przy okazji wracając ze spotkania służbowego. Pozostałości koszar są już bardzo mocno zdewastowane. Jedynie uwagę przykuwa mural przedstawiający żołnierza radzieckiego na tle pojazdów wojskowych. Byłem zaskoczony, że po 28 latach od wyjazdu Rosjan nikt go nie zniszczył i praktycznie niemal nienaruszony przetrwał. Natura jesdnak jest nieubłagana i stopniowo oddziałowywuje na niego. Powoli łuszczy się farba. Oko żołnierzowi musiałem dorobić. Oryginalnie go nie ma.

Poniżej skromna galeria zdjęć:

Autorzy:

Marek Pawlicki

 GALERIA ZDJĘĆ

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.