Na początku marca odwiedziliśmy kolejne cmentarzysko lokomotyw w Polsce. Jest ono nieco skromniejsze od poprzedniego, ale za to udało nam się (przypadkowo)