Wybudowane na początku XX wieku, w której spoczywają członkowie rodziny hrabiowskiej, która niegdyś na tych terenach zajmowała się głównie działalnością oświatową.