Od dłuższego czasu planowaliśmy wybrać się w to miejsce.  Radiostacja ta na stałe wpisała się w historię  Polskiej Radiofonii. Ośrodek ten pełnił funkcję

  Radiofoniczny Ośrodek Nadawczy  zbudowany został Polskiego Radia w końcu lat 40 -tych ubiegłego wieku. W lipcu 1950 roku uruchomiony został pierwszy nadajnik krótkofalowy firmy Tesla