Kolejne Cmentarzysko Lokomotyw, które mieliśmy możliwość odwiedzić. Znajduje się w Czechach.  Z racji krótszego dnia nie mieliśmy za dużo czasu by

Pod koniec lat 80-tych Ministerstwo Obrony Narodowej zleciło produkcję 8 wagonów medycznych. Podjęły się tego zakłady Hipolita Cegielskiego w Poznaniu

Na początku marca odwiedziliśmy kolejne cmentarzysko lokomotyw w Polsce. Jest ono nieco skromniejsze od poprzedniego, ale za to udało nam się (przypadkowo)

Cmentarzysko Lokomotyw” To tutaj wspomniane kolosy kończą na zawsze swój bieg. Na kolejowych bocznicach historyczne perełki SM 42 – SP 32 – ET22 – ST45 – ET21

W październiku w drodze na Poznań  odwiedziliśmy parowozownie, która powstała pod koniec XIX wieku. Zgromadzone w niej lokomotywy, parowozy i

Nie ma zbytnio co się rozpisywać o tym miejscu. Było tam parę wagonów i składów trakcyjnych stojących na zupełnie otwartej bocznicy kolejowej we Wrocławiu. Co jakiś czas dochodziły tam kolejne pociągi