Elektrownia jest jedną z części opuszczonej papierni, która powstała w latach trzydziestych XIX wieku. Miasto w którym ją wybudowano było ważnym ośrodkiem przemysłowym. W elektrowni do napędu

wykorzystywano maszynę parową. W 1901 r. wybudowano nową drukarnię i fabrykę papieru gazetowego oraz szlifiernię drewna – następnie właściciel stanął przed zadaniem stopniowej reorientacji zakładu na nowy surowiec – drewno zamiast dotychczasowych szmat. Uruchomiono małą celulozownię, zakupiono nową maszynę papierniczą i zrekonstruowano starą. Zatrudnionych było tu 600 osób. Po upadku komunizmu i rozpadu Czechosłowacji produkcja została wstrzymana prawdopodobnie jakiś czas po 1993 roku. Obecnie część budynków jest wynajmowana prywatnym przedsiębiorcą

Marek Pawlicki

GALERIA ZDJĘĆ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *