Te dwa pomniki to pozostałości po garnizonie wojskowym, który był użytkowany przez wojska radzieckie po 1945 roku. Stacjonowała tutaj niegdyś 2 Armia Pancerna Gwardii, która opuściła te tereny dopiero w 1994 r.

Po wycofaniu się sowieckich sił zbrojnych tereny te zostały zrekultywowane, a te dwie płaskorzeźby pozostały jako gaj honorowy.

Źródła otaczające koszary są nieco sprzeczne. Jedno ze źródeł podaje, że około 2000 r. grunt kupił miejscowy myśliwy, który zburzył Koszary i inne budynki. Istnieją fotograficzne dowody na to, że duża część koszar nadal stała około 2005 roku, ale przez lata została zburzona. Obu sowieckim muralom do tej pory oszczędzono ten sam los. Żaden z murali nie znajduje się na liście zabytków, co oznacza, że ​​– na życzenie właściciela posesji – mogą zostać zburzone w dowolnym momencie. 

Większy z nich to hołd wojskowy dla Wojny Ojczyźnianej 1941-1945. Zawiera insygnia wojsk oraz listę bohaterów Związku Radzieckiego z imienia i nazwiska.

Na górze panelu widnieje napis ГВАРДЕЙСКИЙ ВАПНЯРСКО – БЕРЛИНСКИЙ (GWARDEJSKIJ WAPNYARSKO – BERLINSKIY) – co przekłada się na Straż Wapniarka – Berlin. Sam panel przedstawia gigantycznego żołnierza Armii Czerwonej z wyciągniętą ręką, podkreślając ich podróż przez Związek Radziecki do Berlina.

Czytając panel od prawej do lewej, znajduje się podstawowa „mapa”, która podkreśla trasę bitwy, którą jednostka wojskowa przebyła, aby dotrzeć do Berlina. Jednostka rozpoczyna wędrówkę na poligonie artyleryjskim Gorochowiec (ГОРОХОВЕЦКИЕ ЛАГЕРЯ – do dziś główny poligon artyleryjski Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej) w obwodzie niżnonowogrodzkim, a następnie przechodzi przez następujące miasta/bitwy:

Woroneż (obwód woroneski, Rosja)
Stalingrad (obecnie Wołgograd, obwód wołgogradski, Rosja)
Tambow (obwód tambowski, Rosja)
Lgov (obwód kurski, Rosja)
Oryol (obwód orylski , Rosja)
Kijów (Ukraina)
Biała Cerkiew (obwód kijowski, Ukraina)
Umam (obwód czerkaski, Ukraina)
Vapniarka (obwód winnicki, Ukraina)
Soroca (Mołdawia)
Bălți (Mołdawia)
Kowel (obwód wołyński, Ukraina)
Lublin (woj. lubelskie, Polska)
Dęblin (woj. lubelskie, Polska)
Warszawa (Polska)
Radziejów (woj. kujawsko-pomorskie, Polska)
Inowrocław (woj. kujawsko-pomorskie, Polska)
Stargard (dawniej Stargard na Pomorzu), Województwo Zachodniopomorskie, Polska)
Berlin (Niemcy)

Trasa bitwy jest głęboko wyryta w betonowym panelu i można śmiało powiedzieć, że kiedyś była tam jakaś intalacja. W pewnym momencie mógł nawet zostać oświetlony, ale złodzieje złomu i wandale uciekli ze wszystkim, co zostało zainstalowane. Patrząc na starsze zdjęcia, wkładka była w rzeczywistości jaskrawoczerwona.

W lewym dolnym rogu pierwszego panelu znajduje się napis:
„Nasza jednostka powstała w 1942 roku w obozach Gorohovetsk”

Centralny panel społecznego muralu wieńczy rok 1941-1945 (wielka wojna ojczyźniana rozpoczęła się dopiero wraz z inwazją Niemiec na Związek Radziecki 22 czerwca 1941 r.). Lewa połowa środkowego panelu przedstawia stylizowaną wersję „Wyzwoliciela” Jewgeniego Wutschetitscha z napisem: „Подвиг Твой Переживет Века” – dosłowne tłumaczenie: „Twoje uczynki przetrwają wieki”.

Prawa połowa panelu centralnego zawiera listę różnych nagród przyznanych jednostce. Pierwsza z nich to oświadczenie o przekształceniu brygady w Brygadę Strzelców Zmotoryzowanych 20 listopada 1944 r.

Trzeci panel po prawej stronie ma najwięcej informacji i dobrze je rozszyfrowuje segmentami. Mural ma nagłówek z następującym tekstem „ЭПИЗОДЫ БОЕВОГО ПРОШЛОГО”, co z grubsza oznacza „Odcinki minionych bitew” . Hasło otoczone jest po lewej stronie odznaką „Bohatera Związku Radzieckiego”, a po prawej – „Orderem Zwycięstwa” – najwyższym odznaczeniem wojskowym Związku Radzieckiego za służbę w czasie II wojny światowej.


Drugi to bardziej służby cywilne Republiki Radzieckiej, ze szczegółami dotyczącymi wskaźników produkcji surowców i produktów rolnych. Ponadto płaskorzeźbę zdobi cytat z Lenina.
Przetłumaczone, że tam jest napisane

„Nie można obronić kraju bez heroicznych wysiłków ludzi w przekształceniu gospodarki w potężną potęgę”.

Marek Pawlicki

GALERIA ZDJĘĆDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *