Na początku lat 30 XX wieku w tym miejscu została wybudowana na potrzeby wojsk niemieckich mała fabryka, która produkowała amunicję. Na obszarze 150 hektarów zbudowano tu dużą liczbę schronów magazynowych i

domów amunicyjnych. Obóz miał własną bocznicę. Po 1945 r. teren przejęła Armia Czerwona, która następnie magazynowała tu amunicję artyleryjską. Część terenów wykorzystywała również armia niemieckiej republiki demokratycznej ,,NVA” Po zjednoczeniu Niemiec przejęła teren Bundeswehra, która nie zdecydowała się wykorzystywać go dalej. Od 1993 miejsce to popada w ruinę. Wszystko zostało rozszabrowane. Dużo budynków zawaliło się. Niewiele można znaleźć. Udało się po drodze w dawnym kasynie oficerskim sfotografować mozaikę z wizerunkiem żołnierza radzieckiego. Tłumaczenie napisu poniżej: ,,Być zawsze w stanie gotowości bojowej” lub ,,Być zawsze gotowym do walki”

Miejsce odwiedziłem w czerwcu 2022 w ramach mojej corocznej trasy z cyklu ,,Czerwone Imperium” w którym dokumentuje pozostałości po wojskach radzieckich w Europie.

Marek Pawlicki

GALERIA ZDJĘĆ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *